2019-2022: wat er veranderd is

Een Justitie toegankelijk voor elkeen

Werklastmeting en naleving van de wettelijke kaders

Verzelfstandigd beheer

Staat van onze “paleizen”

Een performante gedigitaliseerde justitie

Een kwalitatieve overheidsdienst