Staat van onze “paleizen”

Een justitie die infrastructureel goed uitgerust is, met gerechtsgebouwen die voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake veiligheid en toegankelijkheid, en een justitie die ook di-gitaal op een moderne manier toegankelijk is.

Dat is onze 4de vordering

Veel justitiegebouwen zijn in een verschrikkelijke staat van verval, zoals blijkt uit de foto’s hieronder.

Voir aussi...

Een Justitie toegankelijk voor elkeen

“Een Justitie die toegankelijk is voor elkeen. Dat impliceert een opheffing van hinderpalen van financiële aard… +

Werklastmeting en naleving van de wettelijke kaders

Wij vragen de uitvoering van de werklastmeting zodat een transparante verdeling van de middelen mogelijk wordt… +

Verzelfstandigd beheer

De implementatie van het verzelfstandigd autonoom beheer, waarbij de rechterlijke macht in volledige onafhankelijkheid uitspraak kan… +