Ik geloof in de rechtstaat!

 

Virtuele betoging van 19 maart om 15:00 uur

De leden van de groep “de rechtsstaat, ik geloof erin” hebben beslist om dit jaar een bijzonder evenement te organiseren. We hebben rekening gehouden met de gezondheidstoestand en de start van een nieuwe regering. 

We benadrukten dit keer volgende eis:

Een overheidsdienst die beantwoordt aan de vereisten van de rechtsstaat, waarbij niet enkel de cijfers als enige logica gehanteerd worden, maar waar er steeds kwaliteit wordt nage-streefd binnen een redelijke termijn, zodat de rechtzoekende een antwoord krijgt op zijn vragen en zorgen en op die manier het vertrouwen in justitie wordt hersteld.

We maakten een film waarin magistraten, griffiers en advocaten uit alle hoeken van het land en uit verschillende jurisdicties deze eis toelichtten. 550 actoren van justitie en burgers kwamen digitaal samen op 19 maart 2021 om 15:00 uur digitaal samen en bekeken de film.

photo film you tube

Alle geconnecteerde personen werden afgebeeld op een groot scherm dat op het Poelaertplein stond. Zo kreeg onze “bijeenkomst op afstand” een grote uitstraling. Met dit initiatief zonden we een dringende herinnering aan de wetgevende en uitvoerende macht. Door de pandemie bevinden alle burgers zich reeds meer dan een jaar in een ongekende toestand. Ze moeten kunnen rekenen op een onafhankelijke en performante justitie opdat hun rechten en vrijheden niet meer dan nodig ingeperkt worden. Het recht op toegang tot de rechter is fundamenteel en vaak noodzakelijk voor het bestaan van welk recht dan ook.