Ik geloof in de rechtstaat!

 

Dag van Justitie in 2022: waar staan we?

Sinds 2015 is in België 20 maart de “Dag van Justitie”. Een evenement wordt geleid door de representatieve organisaties van magistraten en advocaten uit het hele land (AVOCATS.BE, OVB, ASM, UPM, URJPP-KVVP, NVM, Liga voor mensenrechten, SAD, CCM-ARM, M&M en LDH).

Dit jaar valt 20 maart op een zondag. Daarom gaat het evenement door op maandag 21 maart.

Het gebeurt zelden dat de gerechtelijke wereld eensgezind optreedt, maar het gerechtvaardigd gezien de toestand van justitie.

Dit jaar, in deze bijzonder turbulente periode, benadrukken magistraten en advocaten dat een onafhankelijk en efficiënt rechtssysteem een essentiële voorwaarde is voor de democratie en voor de rechtsstaat. Het is een essentieel instrument voor sociale cohesie en institutioneel evenwicht.

In 2019 hebben wij zes gemeenschappelijke eisen geformuleerd, zodat de rechterlijke macht haar fundamentele taken kan vervullen ten behoeve van de burgers.

En in 2022?

De magistraten en advocaten willen de stand van zaken opmaken van de zes eisen die zij hebben gesteld. Sommige dingen gaan vooruit, andere stagneren. Bezoek deze website vanaf 20 maart voor een geactualiseerde beoordeling van de situatie met betrekking tot elk van deze eisen.