20 mars 2023: Ik geloof in de rechtsstaat!

 

Dag van Justitie in 2023

Sinds 2015 is 20 maart de “Dag van de Justitie” in België. Dit evenement wordt georganiseerd door de representatieve organisaties van magistraten en advocaten uit het hele land (AVOCATS.BE, ASM, UPM, URJPP-KVVP, Liga voor mensenrechten, SAD, CCM-ARM, M&M en LDH).

Deze solidariteit van de gerechtelijke wereld, die door de huidige staat van ons rechtssysteem gerechtvaardigd is, wordt zelden genoeg genoemd.

In 2019 hebben wij zes gemeenschappelijke eisen gesteld opdat de rechterlijke macht haar fundamentele taken ten behoeve van de burgers zou kunnen vervullen. Sindsdien hebben we elk jaar de situatie van een van deze pijlers belicht.

Dit jaar, in deze bijzonder turbulente periode, hebben de rechters en advocaten besloten zich te richten op de rol van de rechter in een rechtstaat en het zorgwekkende fenomeen dat de overheid nalaat rechterlijke uitspraken ten uitvoer te leggen.

Wij nodigen u uit voor twee grote conferenties-debatten, die op 20 maart 2023 zullen plaatsvinden:

·         om 12 uur, in de Rechtsfaculteit van de ULB (Solbosch), over het thema van de niet-uitvoering van rechterlijke beslissingen in een democratie

·         om 20.00 uur, in de rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen, over het thema van de rol van de rechter in een rechtsstaat.

Academici, advocaten en magistraten zullen de huidige situatie beschrijven en daarover met U in debat gaan! Justitie is de zaak van alle burgers.

Alle praktische informatie bevindt zich op de pagina “Acties”.