66 dagen om justitie te redden

66 dagen om justitie te redden

 

«66 dagen om justitie te redden »

Sedert 2015 gaat op 20 maart van elk jaar de actiedag justitie door. Ook dit jaar nodigen we iedereen uit de gerechtelijke wereld (magistraten, advocaten, griffiers, administratief personeel), en ook alle betrokken burgers, uit om hun stem te doen horen aan de gerechtsgebouwen van elk arrondissement. 

In 2019 resten ons vanaf de actiedag justitie op 20 maart nog 66 dagen tot de federale verkiezingen van 26 mei.  We zijn vastbesloten om van de herfinanciering van justitie een prioriteit voor de volgende regering te maken.  Daarom lanceren de magistratenverenigingen (nl. de Union Professionnelle de la Magistrature, l’Association Syndicale des Magistrats, de Koninklijke Vereniging van Vrederechters en Politierechters, de Nederlandstalige Vereniging van Magistraten, en Magistratuur en Maatschappij) samen met avocats.be en de balies, alsook met het Syndicat des Avocats pour la Démocratie, het platform Justice Pour Tous en de Liga voor de Mensenrechten, een campagne genaamd: “66 dagen om justitie te redden”. 

Als slogan hebben we gekozen: “geen verraad voor de rechtsstaat!”  We willen de aandacht vestigen op de eisen die leven binnen de gerechtelijke wereld: dat de bij wet bepaalde kaders worden geëerbiedigd, dat justitie behoorlijk wordt gefinancierd, en een daadwerkelijke toegang tot de rechter voor elke rechtzoekende. 

Op 20 maart 2019 worden de zittingen geschorst om 11.30 en nodigen we iedereen uit om voor het gerechtsgebouw te verzamelen.  Er zullen in verschillende arrondissementen ook symbolische acties worden georganiseerd, zoals een mars voor justitie.  De gemeenschappelijke eisen van de gehele gerechtelijke wereld zullen bij die gelegenheid ook worden uiteengezet.

Het stopt niet op 20 maart.  Die datum moet het aanvangspunt zijn van een grotere campagne gedurende de volledige periode van twee maanden tot de federale, regionale en Europese verkiezingen.  We willen in die weken in het ganse land actie voeren om burgers te sensibiliseren en de partijprogramma’s in vraag te stellen.  Reken op ons.  We zullen de haalbaarheid van de beloftes en de concrete uitwerking van woorden in daden en budgetten waakzaam opvolgen. 

Op deze website vindt u de campagneagenda.