20 maart 2020

20 maart 2020

 

20 maart 2020

Sinds 2015 is 20 maart de « dag van de justitie » geworden.
In 2019 droeg de campagne de titel « 66 dagen om justitie te redden », met verwijzing naar het aantal dagen tussen de dag van de mobilisering en de federale verkiezingen van 26 mei 2019. Dit was een ontegensprekelijk succes, indien men zich baseert op de beloften vanwege de overgrote meerderheid van de politieke partijen tot een hernieuwde financiering van justitie.
Een jaar later (waarbij er echter nog steeds geen sprake is van een regering) zijn de aktoren van Justitie vastbesloten verder druk te blijven uitoefenen en ervoor te zorgen dat hun eisen gehoord worden. Gedurende de laatste maanden hebben de aktoren van Justitie, die zich verenigd hadden binnen een platform met de naam « Ik geloof in de rechtstaat ! », hun boodschap nog verder uitgewerkt, en de “Orde van Vlaamse Balies” bij hun acties betrokken. Heden doen de « Union professionnelle de la magistrature », de « Association syndicale des magistrats », het « Koninklijk Verbond van de Vrede- en Politierechters », de « Nederlandstalige Vereniging van Magistraten, Magistratuur en Maatschappij », in samenwerking met Avocats.be, de « Orde van Vlaamse balies » en de verschillende balies, alsook de vereniging « Syndicat des avocats pour la démocratie », het platform « Recht voor Iedereen », en de “Liga voor Mensenrechten, een nieuwe oproep voor 20 maart 2020.
Afspraak aan het Justitiepaleis te Brussel, op 20 maart, van 16 tot 19 uur, voor een feestelijk ogenblik, gedurende hetwelk de met het oog op een kwalitatief hoogstaande justitie geformuleerde eisen een artistieke vorm zullen aannemen ! U wordt ertoe uitgenodigd om, via een fotowedstrijd, uw creativiteit en zin voor esthetiek de vrije loop te laten rond het thema “Flash the trash! of de ongelooflijke decadentie van de gerechtsgebouwen”.
De 12 beste foto’s zullen ontwikkeld en tentoongesteld worden in de gerechtsgebouwen van het land, dit na het evenement. De jury, die samengesteld zal zijn uit artiesten, zal de resultaten bekend maken in het prestigieuze kader van de « salle des pas perdus » van het Justitiepaleis op het Poelaertplein, die nieuw leven ingeblazen zal worden door verschillende artiesten die met alle genoegen de ruimte zullen inpalmen.
Op de site vindt u alle informatie, alsook het reglement voor de wedstrijd, terug.